"Polskie szanse i zaniechania?"

"Polskie szanse i zaniechania"

Panel dyskusyjny z udziałem: o. Ludwika Wiśniewskiego, prof. Pawła Kowala,
profl Aleksandra Halla, prof. Tadeusza Pomianka

Zobacz relację filmową Zobacz relację zdjęciową Przeczytaj podsumowanie spotkania

Archiwum I edycji cyklu

"W labiryncie świata"
Przejdź do archiwum

Najbliższy panel dyskusyjny

"Siła miłości"

 25 marca 2020 r.   godz. 17.00   Filharmonia Podkarpacka  MAPA DOJAZDU

Cykl wykładów "W labiryncie świata"

Cykl paneli dyskusyjnych „W labiryncie świata” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz Klasztor Ojców Dominikanów w Rzeszowie we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”. 

Jednym z kluczowych celów organizacji paneli jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiana opinii oraz zachęcenie słuchaczy do krytycznego myślenia
Dążąc do zmiany formuły spotkań, mają one charakter paneli dyskusyjnych, w trakcie których podejmowane będą ważne tematy o charakterze społeczno-kulturalnym.

Poznaj Prelegentów najbliższego spotkania

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak

Zobacz notę biograficzną

Siostra
Małgorzata Chmielewska

Zobacz notę biograficzną

Poznaj Prelegentów zrealizowanych spotkań

ojciec
Ludwik Wiśniewski

Zobacz notę biograficzną

prof.
Aleksander Hall

Zobacz notę biograficzną

prof.
Paweł Kowal

Zobacz notę biograficzną

prof.
Tadeusz Pomianek

Zobacz notę biograficzną

Spotkania prowadzi
Wojciech Bonowicz

Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z „Tygodnikiem Powszechnym” związany jest od 1994 roku – publikował w nim utwory poetyckie, prozę i felietony. Obecnie jest stałym felietonistą tygodnika. Od wielu lat współpracuje również z miesięcznikiem „Znak”.
Wojciech Bonowicz