Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

18 grudnia 2019 r.
godz. 17.00

Wydarzenie zakończone

"Polskie szanse i zaniechania” - Zapowiedź spotkania

30 lat temu Polacy zdecydowali, że wolność jest najważniejsza. Trudno z tym stwierdzeniem polemizować. Jednak rodzi się dzisiaj pytanie czy wolność jest dana raz na zawsze? Jakie są pozytywne skutki okresu transformacji, a jakie zjawiska uczyniły koszty transformacji nadmiernie wysokimi? Czy możemy już mówić o pełnych efektach zmian politycznych i gospodarczych czy jednak przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia? I w końcu, w jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do stałego i stabilnego rozwoju gospodarczego naszego kraju?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą w czasie panelu dyskusyjnego inaugurującego cykl „W labiryncie świata” eksperci: o. Ludwik Wiśniewski OP, prof. Paweł Kowal, prof. Aleksander Hall, prof. Tadeusz Pomianek.

W pierwszej części spotkania, każdy z uczestników odniesie się do obszaru w ramach, którego będzie występował w charakterze eksperta.

Ojciec Ludwik Wiśniewski OP nawiąże do korzeni chrześcijaństwa oraz roli Kościoła w budowaniu wspólnej tożsamości europejskiej. Ponadto odpowie na pytania: Co jest istotą chrześcijaństwa i jaka jest recepta na to, aby Kościół stał się znakiem pojednania ludzi i państw? Profesor Paweł Kowal, jako ekspert ds. polityki wschodniej, odniesie się do zagadnień związanych z budowaniem relacji z naszymi wschodnimi sąsiadami.  Następnie prof. Aleksander Hall dokona krytycznej oceny zagadnień związanych z realizowaną polityką z krajami Europy Zachodniej. Część wprowadzającą do dyskusji zakończy wystąpienie prof. Tadeusza Pomianka, który odniesie się do kwestii związanych z rolą edukacji i nauki w procesie przemian gospodarczych i kształtowania polityki państwa oraz odpowie na pytanie: Jakie procesy społeczno-gospodarcze, wczoraj i dziś, nas wzmacniały, a jakie nas degradowały i były źródłem podziałów społecznych?

W ramach drugiej części spotkania, realizowana będzie dyskusja między Panelistami, moderowana przez Redaktora Wojciecha Bonowicza – felietonistę „Tygodnika Powszechnego”. W czasie dyskusji poruszony zostanie wątek dotyczący oceny skutków transformacji przez Polaków. Przez 25 lat po upadku systemu komunistycznego, Polska była podziwiana przez świat. Dlaczego zatem w tym samym czasie część Polaków uważała, że był to jeden z najlepszych okresów w historii naszego kraju, a pozostała znaczna grupa naszego społeczeństwa negatywnie oceniała skutki transformacji? Ponadto, Paneliści zostaną poproszeni o odpowiedź na pytanie: Co zrobić, aby wzajemna nieufność i niechęć była źródłem refleksji, która zrodzi koncept na odnowienie państwa – państwa, które potrafi wykorzystać potencjał i społeczną energię na rzecz wspólnego dobra? Niewątpliwie bowiem najbliższe lata będą dla Polski nie mniej ważnym wyzwaniem niż to, przed którym stała kilkanaście lat temu. Zadecydują bowiem, czy Polska dołączy do krajów wysoko rozwiniętych i zdolnych do stworzenia sprzyjających warunków dla stałego i stabilnego rozwoju gospodarczego.